Nazwa

Adres

Udział   % w kapitale podstawowym

Ilość   głosów na walnym zgromadzeniu

Jednostka dominująca

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

ul. Bytomska 7,  70-603 Szczecin

-

-

 

 

 

Jednostki

zależne
 
 
 -----------------
Jednostka powiązana

Polskie Terminale SA

ul. Bytomska 7,  70-603 Szczecin

99,97%

99,97%

Terminal Promowy Świnoujście Spółka z o.o.

ul. Dworcowa 1,  72-606 Świnoujście

99,97%

99,97%

Infra Port Spółka z o.o.

ul. Bytomska 3-6,  70-603 Szczecin

96,64%

96,64%

Polski PCS Spółka z o.o.

Ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

40,00%

40,00%Załączniki:

INFRA PORT - UCHWAŁA WS. ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU
INFRA PORT - UCHWAŁA WS. ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZRŃ RN
PT SA - UCHWAŁA WS. ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ RN 2017
PTSA - UCHWAŁA WS. ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU 2017
PTSA - ZMIANA UCHWAŁY WS. ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ ZARZĄDU 2018
TPS - uchwała ws. zasad kształtowania wynagrodzeń RN 2017
TPS- uchwała ws. zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu 2017
TPS- uchwała ws. zasad kształtowania wynagrodzeń RN 2020
TPS-uchwała ws. zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu 2020
PPCS - Uchwała ws. zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu 2017