W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście Spółka Akcyjna

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
 
tel. (+ 48 91) 430 8221, 430 8222
tel. (+ 48 91) 462 34 12
e-mail: info@port.szczecin.pl
strona internetowa: www.port.szczecin.pl

Skrytka ePUAP: /ZMPSISSA/SkrytkaESP

NIP: 955-18-89-161
REGON: 811649448

Rodzaje odpadów

Rodzaje odpadów ze statków przyjmowanych do portowych urządzeń odbiorczych

    

     ZMPSiŚS.A.  w ramach funkcjonującego systemu odbioru odpadów ze statków w porcie morskim Szczecin i porcie morskim Świnoujcie  zapewnia statkom odbiór zadeklarowanych odpadów wytwarzanych podczas eksploatacji statku lub załadunku i rozładunku oraz czyszczenia i które są objęte zakresem stosowania załączników I, II, IV, V i VI do Konwencji MARPOL, w tym  pozostałości ładunku, a także innych odpadów nieujętych w Konwencji Marpol  jak biernie poławiane odpady.

    ZMPSiŚ S.A. nie zapewnia odbioru przez urządzenia odbiorcze odpadów związanych z wymianą substancji zubożających warstwę ozonową, znajdujących się m.in. w sprzęcie chłodniczym, klimatyzacyjnym, czy gaśniczym. Podmiot dokonujący naprawy, wymiany, montażu lub demontażu znajdujących się na statku urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane i nowe substancje określone w załącznikach I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 13), zapewnia we własnym zakresie odbiór odpadów powstających w trakcie swojej działalności.

     Odpady wytwarzane przez statki są klasyfikowane zgodnie z systematyką przewidzianą w Międzynarodowej konwencji t.j. Konwencja MARPOL o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki, 1973 r. sporządzonej w Londynie dnia 02.11.1973r.wraz z załącznikami I, II, III, IV, i V, zmienionej Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 17.02.1978r. wraz z załącznikiem I (Dz. U. z 1987r. poz. 101 z póź. zm.) oraz Protokołem przyjętym w Londynie dnia 26.09.1997r. (Dz. U. z 2005r. poz 1679 i 1680 ) jak również zgodnie z prawem polskim na podstawie Katalogu odpadów, przez odbiorców odpadów i przyjmowane do portowych urządzeń odbiorczych.

     Rodzaje odpadów ze statków przyjmowanych do portowych urządzeń odbiorczych szczegółowo opisane są w  zatwierdzonych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Planach Gospodarowania odpadami ze statków w porcie morskim w Szczecinie i w porcie morskim w Świnoujściu. Poniżej przedstawiony ogólny opis rodzajów odbieranych odpadów ze statków ważny z aktualnymi Planami Gospodarowania odpadami w Szczecinie i w Świnoujściu :

Załącznik I Konwencji Marpol – Oleje 

- Zaolejone wody zęzowe;

- Pozostałości olejowe (szlam);

- Zaolejone wody po myciu zbiorników; 

- Brudny balast;

- Osad i szlam po czyszczeniu zbiorników

 

Załącznik II Konwencji Marpol – Szkodliwe substancje ciekłe

- Substancja kategorii X;

- Substancja kategorii Y;

- Substancja kategorii Z;

- IS – inne substancje

Załącznik IV Konwencji Marpol – Ścieki fekalne

Załącznik V Konwencji Marpol oraz odpady związane z ładunkiem nie będące pozostałościami ładunkowymi) - "ŚMIECI" tj.:

- Tworzywa sztuczne ( A );

- Odpady produktów spożywczych, odpady gastronomiczne kat I ( B );

- Odpady komunalne  ( C ) (np. wyroby z papieru, szmaty, szkło, metal, butelki, porcelana stołowa itp.);

- Olej spożywczy ( D );

- Popioły ze spalarek ( E );

- Odpady eksploatacyjne/operacyjne ( F );

- Zwłoki zwierzęce (G );

- Narzędzia połowowe ( H );

- Odpady elektroniczne ( I );

- Pozostałości ładunku (szkodliwe dla środowiska morskiego) ( J );

- Pozostałości ładunku (nieszkodliwe dla środowiska morskiego ( K )

 
Załącznik VI konwencji Marpol– Związane z zanieczyszczaniem powietrza

- Pozostałości z oczyszczania spalin , m.in. katalizatory, sadze, filtry, itp.

 

ZDJĘCIA

zdjęciezdjęciezdjęcie

Powiadom znajomego