Wykonanie badań dna akwenu celem ustalenia obecności obiektów mogących stanowić zagrożenie dla ludzi i sprzętu (przedmioty wybuchowe i niebezpieczne)  w Basenie Kaszubskim
i Kanale Dębickim w Porcie w Szczecinie.