Rozwój Portów, fundusze unijne i projekty
rozwojowo-badawcze

development@port.szczecin.pl
tel. +48 91 430 82 54

Marek Trojnar

Finanse

finance@port.szczecin.pl
tel. +48 91 43 08 381
fax. +48 91 46 24 232

 

Joanna Habelman

Oferta usługowa portów, taryfa opłat

commercial@port.szczecin.pl

tel. +48 91 43 08 242

Aneta Szreder-Piernicka

Oferta terenów inwestycyjnych,
obsługa inwestorów

investor@port.szczecin.pl  

tel. +48 91 43 08 228

Juliusz Grabowski

Magazyny, biura i powierzchnie do wynajęcia

lease@port.szczecin.pl
tel. +48 91 43 08 354
fax. +48 91 46 24 232

Maciej Adamkiewicz

Bieżące utrzymanie infrastruktury

assets@port.szczecin.pl
tel. +48 91 43 08 770
 fax. +48 91 46 24 232

Aleksander Milewski

Kadry / szkolenia

hr@port.szczecin.pl
tel. +48 91 43 08 821
 

Violetta Terelak

Zamówienia publiczne


przetargi@port.szczecin.pl
tel. +48 91 43 08 364
fax. +48 91 43 08 398

Monika Gadomska

Wolny Obszar Celny

dfz@port.szczecin.pl
tel. +48 91 43 08 646
fax. +48 91 46 24 145

Włodzimierz Kwiatkowski

Koordynacja obrotu portowego / dyspozycja

dispatcher@port.szczecin.pl
tel. +48 91 43 08 371
fax. +48 91 46 24 634

Krzysztof Laskowski

Bezpieczeństwo portu

isps@port.szczecin.pl
tel. +48 91 43 08 937
fax. +48 91 46 24 112

Adam Pawlak

Ochrona środowiska

environment@port.szczecin.pl
tel. +48 91 43 08 932
fax. +48 91 43 08 831

Beata Płatkowska

Laboratorium Badań Środowiska i Higieny
Pracy

laboratory@port.szczecin.pl
tel. +48 91 43 08 935
fax. +48 91 43 08 119

Emil Cyraniak

Komunikacja i PR, marketing

press@port.szczecin.pl
promotion@port.szczecin.pl

tel. +48 91 43 08 188
fax. +48 91 46 24 145

Monika Woźniak-Lewandowska

 

Ochrona pożarowa

psr@port.szczecin.pl
tel. +48 91 43 08 955
fax. +48 91 46 24 112

Adam Matysiak