1. Energia elektryczna
Taryfa ZMPSiŚ S.A. – informacja Piotr Dzietczyk.
Tel. 91 430-82-30. E-mail: P.Dzietczyk@port.szczecin.pl

2. Telekomunikacja
Cennik ZMPSiŚ S.A. – informacja Rafał Sosidko.
Tel. 91 430-82-72. E-mail: R.Sosidko@port.szczecin.pl

3. Energia cieplna
Taryfa ZMPSiŚ S.A. – informacja Krzysztof Świerkowski.
Tel. 91 430-82-32. E-mail: K.Swierkowski@port.szczecin.pl

4. Woda i ścieki
Cennik ZMPSiŚ S.A. – informacja Krzysztof Świerkowski.
Tel. 91 430-82-32. E-mail: K.Swierkowski@port.szczecin.pl


Pliki do pobrania