Podmioty upoważnione przez ZMPSiŚ SA do odbioru odpadów ze statków

Odbioru odpadów ze statków w porcie morskim w Szczecinie i w porcie morskim w Świnoujściu dokonują tylko i wyłącznie niżej wymienione firmy odbierające, działające na zlecenie i w imieniu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.:

Port morski w Szczecinie

Port morski w Świnoujściu

Odpady z Zał. I, IV i VI , II Konwencji Marpol oraz pozostałości ładunkowe, inne odpady nieujęte w Konwencji MARPOL odbiera:

Odpady z Zał. I, IV i VI, II Konwencji MARPOL oraz pozostałości ładunkowe, inne nieujęte w konwencji Marpol odbiera:

Infra-Port Sp. z o.o.

ul. Bytomska 3-6, 70-603 Szczecin

 Kontakt:


Tel. (+48) 693 719 893

Tel. (+48) 601 707 981

Tel. (+48) 605 073 140

Tel. (+48) 601 795 813

odpady.szczecin@infraport.pl

Infra-Port Sp. z o.o.

ul. Bytomska 3-6, 70-603 Szczecin,

Kontakt:

tel. (+48) 693 719 893

tel (+48) 601 707 981

tel (+48) 605 073 140

tel (+48) 601 795 813

tel (+48) 605 542 613

tel (+48) 605 626 111

odpady.swinoujscie@infraport.pl

Odpady z Zał. V Konwencji MARPOL odbiera:

Odpady z Zał. V Konwencji MARPOL odbiera:

Infra-Port Sp. z o.o.

ul. Bytomska 3-6, 70-603 Szczecin

 Kontakt:  
      
Tel. (+48) 693 719 893

Tel. (+48) 601 707 981

Tel. (+48) 605 073 140

Tel (+48) 601 795 813

odpady.szczecin@infraport.pl

Infra-Port Sp. z o.o.

ul. Bytomska 3-6, 70-603 Szczecin

  Kontakt:     

Tel. (+48) 693 719 893

Tel. (+48) 601 707 981

Tel. (+48) 605 073 140

Tel (+48) 601 795 813

Tel. (+48) 605 542 613

Tel (+48) 605 626 111

odpady.swinoujscie@infraport.pl

 

 zdjęciezdjęciezdjęcie