Podmioty upoważnione przez ZMPSiŚ SA do odbioru odpadów ze statków

Odbioru odpadów ze statków w porcie morskim w Szczecinie i w porcie morskim w Świnoujściu dokonują tylko i wyłącznie niżej wymienione firmy odbierające, działające na zlecenie i w imieniu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.:

Port morski w Szczecinie

Port morski w Świnoujściu

Odpady z Zał. I, IV i VI Konwencji MARPOL odbiera:

Odpady z Zał. I, IV i VI Konwencji MARPOL odbiera:

Konsorcjum:

Infra-Port Sp. z o.o. - Lider

ul. Bytomska 3-6, 70-603 Szczecin

ESPADON Sp. z o.o. - Partner

ul. Narzędziowa 55, 70-807 Szczecin

 Kontakt:

Tel. (+48) 515 279 765

Tel. (+48) 505 519 609

Tel. (+48) 509 802 346

Tel. (+48) 607 998 253

portszczecin@espadon.net.pl; odpady@infraport.pl

Konsorcjum:

Infra-Port Sp. z o.o. - Lider

ul. Bytomska 3-6, 70-603 Szczecin

ESPADON Sp. z o.o. - Partner

ul. Narzędziowa 55, 70-807 Szczecin

 Kontakt:  
 
Tel. (+48) 515 279 765

Tel. (+48) 505 519 609

Tel. (+48) 509 802 346

Tel. (+48) 607 998 253

portswinoujscie@espadon.net.pl; odpady@infraport.pl

Odpady z Zał. V Konwencji MARPOL odbiera:

Odpady z Zał. V Konwencji MARPOL odbiera:

Konsorcjum:

Infra-Port Sp. z o.o. - Lider

ul. Bytomska 3-6, 70-603 Szczecin

ESPADON Sp. z o.o. – Partner

ul. Narzędziowa 55, 70-807 Szczecin

 Kontakt:       
      
Tel. (+48) 515 279 765

Tel. (+48) 505 519 609

Tel. (+48) 509 802 346

Tel. (+48) 607 998 253

portszczecin@espadon.net.pl; odpady@infraport.pl

Konsorcjum:

SHIP-SERVICE S.A. - Lider

ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa

Remondis Szczecin Sp. z o.o.

Oddział Świnoujście  – Konsorcjant

Ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35; 71-005 Szczecin

  Kontakt:     

Zespół Usług Ochrony Środowiska

Tel. (+48) 605 542 613

Tel. (+48) 605 626 111

Tel. (+48) 693 719 893

odpady.szczecin@ship-service.pl

 

 zdjęciezdjęciezdjęcie