Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA

Komunikacja z Zamawiającym oraz składanie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/port_szczecin

Dokumenty postępowania są dostępne pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/911686