a:51:{s:4:"name";s:17:"Procedura odbioru";s:4:"lang";s:2:"pl";s:8:"position";i:1;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:16:"Irena Żankowska";s:11:"createdDate";s:10:"2018-10-31";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:5405:"

Procedura informowania o odpadach wytwarzanych na statkach, odbiorze odpadów ze statków oraz o niewystarczającej przepustowości portowych urządzeń odbiorczych

Informowanie poprzez system kontrolno-informacyjny PHICS przed zawinięciem statków do portu

 1. Kapitan/agent statku przed zawinięciem statku do portu morskiego w Szczecinie lub do portu morskiego w Świnoujściu przekazuje "Informację o odpadach  znajdujących się na statku do przekazania przed zawinięciem do portu", za pomocą systemu kontrolno-informacyjnego dla portów polskich (PHICS).
 2. Kapitan/agent statku odpowiada za prawdziwość danych wprowadzanych do formularza w systemie PHICS, co do rodzaju, ilości oraz składu odpadów znajdujących się na statku.
 3. Terminy przekazywania informacji do systemu PHICS:
 • przynajmniej na 24 godziny przed zawinięciem statku do portu;
 • jeżeli port przeznaczenia nie jest znany lub zmienia się podczas podróży – niezwłocznie po uzyskaniu informacji o porcie przeznaczenia;
 • najpóźniej w chwili, gdy statek opuszcza poprzedni port – jeżeli podróż trwa krócej niż 24 godziny.

Informowanie poprzez system portowy dla statków nie zawijających do portu

 1. Kapitan/agent statku nie zawijającego do portu m.in. statku służb portowych (dźwigi, holowniki, szalandy, pontony etc.), statku na postoju lub remoncie w celu zdania odpadów do portowych urządzeń odbiorczych wypełnia elektroniczny formularz "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim …" i przesyła go za pomocą poczty e-mail na poniższy adres:

  Dział Koordynacji Obrotu Portowego – ZMPSiŚ S.A.
  e-mail: dyspozytor@port.szczecin.pl

 2. W celu otwarcia oraz zapisu na lokalnym dysku formularza  "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim …" należy zainstalować darmowy  Adobe Reader XI.   Adobe Reader XI można pobrać ze strony: http://get.adobe.com/reader/
 3. Odbiór odpadów z powyższych statków wykonywany jest w uzgodnieniu z kapitanem/agentem statku z zachowaniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przygotowanie firmy odbierającej do odbioru.

Potwierdzenie odbioru odpadów ze statków oraz informowanie o niewystarczającej przepustowości portowych urządzeń odbiorczych

 1. Formularz "Informacji o odpadach znajdujących się na statku do przekazania przed zawinięciem do portu" oraz formularz "Deklaracji zdania odpadów w porcie morskim …" stanowi zlecenie wykonania usługi odbioru odpadów ze statków.

 2. Firma odbierająca odpady uzgadnia z kapitanem/agentem statku termin odbioru odpadów. Kapitan statku po wykonaniu usługi odbioru odpadów otrzymuje "Potwierdzenie odbioru odpadów ze statku" z podaniem ilości i rodzajów odebranych odpadów oraz zaznaczonymi niespełnionymi warunkami odbioru w przypadku ich wystąpienia.

 3.  Kapitan statku lub jego agent zobowiązany jest do podpisania "Potwierdzenia odbioru odpadów", wystawionego na nabrzeżu przez odbiorce odpadów, podając odbiorcy wszystkie dane wymagane formularzem "Potwierdzenie".

 4. Jeżeli odbiór odpadów ze statków nie jest możliwy w terminie pobytu statku w porcie, bądź nie istnieje alternatywa odbioru danego rodzaju odpadu firma odbierająca powiadamia o tym fakcie apitana /agenta statku. Dział Koordynacji Obrotu Portowego wydaje kapitanowi/agentowi statku „Zaświadczenie o niemożliwości wykonania odbioru odpadów ze statków” w języku polskim i angielskim ze wskazaniem najbliższego portu lub przystani morskiej gotowej do odbioru odpadów ze statków.

Postępowanie z odpadami zainfekowanymi

W przypadku, zgłoszenia przez kapitana/agenta statku, iż na pokładzie znajdują się osoby chore (np. statek przypływa z obszaru, gdzie stwierdzono zagrożenie epidemiologiczne), Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny wydaje zalecenia co do sposobu gospodarowania odpadami pochodzącymi z takiego statku. Bez zaleceń Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego nie można dokonać odbioru odpadów z takiego statku. odpady zakażone drobnoustrojami chorobotwórczymi mogącymi spowodować zagrożenie epidemiologiczne mogą nie zostać odebrane lub poddane odpowiednim procedurom sanitarnym Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego.

Odbiór odpadów ze statków objętych kwarantanną sanitarną może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie zaleceń Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego !.

Pliki do pobrania

Deklaracja zdania odpadów

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2021-10-14 8:59:42";s:8:"editDate";s:18:"2021-10-14 8:59:42";s:6:"editBy";s:2:"27";s:10:"editorName";s:5:"Irena";s:13:"editorSurname";s:10:"Żankowska";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"important";a:5:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:18:"housingInvestments";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:6:"number";s:0:"";s:11:"dateReceipt";s:0:"";s:13:"street_number";a:1:{i:0;s:0:"";}s:16:"geodetic_address";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2021";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:55:"Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:55:"Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:14:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:19:"regardingChangeYear";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:15:"regardingChange";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:10:"ordinances";a:9:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:19:"ordinanceChangeYear";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:20:"topicOrdinanceChange";a:1:{i:1;s:2:"-1";}s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:1:{i:0;i:22;}}}