1. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień
  Tel.  (+48 91)  430 8178,  430 8520
 2. Rejestr skarg i wniosków
  Tel.  (+48 91)  430 8405,  430 8520
 3. Rejestr pracowników zatrudnionych i zwolnionych
  Udostępniany zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
  Tel.  (+48 91)  430 8872, 430 8825
 4. Księga Akcyjna
  Prowadzona i udostępniana na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych
  Tel.  (+48 91)  430 8405,  430 8520