Dokumenty postępowania są dostępne pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/626579