Dokumenty postępowania są dostępne pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/626579