Dokumenty postępowania są dostępne pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/port_szczecin/proceedings