Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zaprasza do udziału w praktykach i stażach związanych z wybranymi obszarami naszej działalności.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że praktyka lub staż to jeden z najważniejszych etapów w życiu i to właśnie dzięki nim będziesz miał okazję do poznania i sprawdzenia siebie w otoczeniu biznesowym.

W ramach Spółki funkcjonuje 16 obszarów, w których oferujemy możliwość nabycia doświadczenia:

Nadzór budowlany różne specjalności
Energetyka
Straż portowa
Bezpieczeństwo IT
Kadry i płace
HR i EB
Zamówienia publiczne
Handlowcy, analiza danych, statystyka
Dyspozycja i logistyka
Marketing i PR
Nieruchomości
Księgowość, finansiści, analitycy finansowi
Ochrona środowiska
Laboranci
Zaopatrzenie
Administracja

Oferujemy studentom szkół wyższych możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w siedzibie naszej Spółki w Szczecinie. Współpracujemy z uczelniami w organizacji praktyk programowych dla studentów wszystkich roczników. W zależności od ilości zgłoszeń i potrzeb Spółki – praktyki odbywają się w okresie wakacyjnym, jak również w ciągu całego roku.

 

W przypadku zainteresowania praktyką studencką, wymaganą tokiem studiów należy wypełnić poniższe dokumenty:

załącznik nr 1: Zgłoszenie na praktykę studencką – do pobrania
załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania

 

Do Zgłoszenia należy dołączyć:
- CV,
- skierowanie z uczelni na praktykę studencką,
- program praktyki studenckiej zaakceptowany przez uczelnię,
- zaświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki (ubezpieczenie na uczelni, bądź ubezpieczenie indywidualne).

 

Powyższe dokumenty należy przesłać mailowo na adres: szkolenie@port.szczecin.pl 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, z kandydatami na praktyki odbywamy rozmowy rekrutacyjne.Warunkiem odbycia praktyki jest podpisanie pisemnego porozumienia zawieranego pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. a uczelnią.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, z kandydatami na praktyki odbywamy rozmowy rekrutacyjne.


Proces rekrutacji w kilku krokach:

1. Wypełnienie Zgłoszenia i przesłanie wraz z załącznikami na adres: b.andryszczyk@port.szczecin.pl
2. Uzyskanie zgody na odbycie praktyki
3. Podpisanie porozumienia
4. Formalności wstępne ( szkolenie bhp, instruktaż stanowiskowy, wdrożenie do firmy)
5. Rozpoczęcie praktyki pod nadzorem Opiekuna  - poznanie zespołu, środowiska pracy, programów oraz realizacja wyznaczonych zadań w wybranym dziale
6. Zakończenie praktyki - ocena pracy po odbyciu praktyki

 

W miarę naszych potrzeb i możliwości zorganizowania praktyki - możemy przyjąć indywidualne zgłoszenie studenta, bez skierowania z uczelni. W przypadku praktyki nieobowiązkowej, student chcący odbyć praktykę z własnej inicjatywy podpisuje z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. umowę określającą prawa i obowiązki obu stron wraz z ramowym programem praktyki.

 

Szczegółowych informacji na temat praktyk udziela specjalista ds. pracowniczych, Pani Beata Andryszczyk pod nr tel. (91)430-88-26, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: b.andryszczyk@port.szczecin.pl (kontakt osobisty zawieszony na czas pandemii).

 

Prześlij swoją aplikację, a w razie zainteresowania skontaktujemy się z Tobą !