a:51:{s:4:"name";s:19:"Praktyki studenckie";s:4:"lang";s:2:"pl";s:8:"position";i:1;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:17:"Beata Andryszczyk";s:11:"createdDate";s:10:"2012-06-21";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:5970:"

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zaprasza do udziału w praktykach i stażach związanych z wybranymi obszarami naszej działalności.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że praktyka lub staż to jeden z najważniejszych etapów w życiu i to właśnie dzięki nim będziesz miał okazję do poznania i sprawdzenia siebie w otoczeniu biznesowym.

W ramach Spółki funkcjonuje 16 obszarów, w których oferujemy możliwość nabycia doświadczenia:

Nadzór budowlany różne specjalności
Energetyka
Straż portowa
Bezpieczeństwo IT
Kadry i płace
HR i EB
Zamówienia publiczne
Handlowcy, analiza danych, statystyka
Dyspozycja i logistyka
Marketing i PR
Nieruchomości
Księgowość, finansiści, analitycy finansowi
Ochrona środowiska
Laboranci
Zaopatrzenie
Administracja

Oferujemy studentom szkół wyższych możliwość odbycia bezpłatnych praktyk w siedzibie naszej Spółki w Szczecinie. Współpracujemy z uczelniami w organizacji praktyk programowych dla studentów wszystkich roczników. W zależności od ilości zgłoszeń i potrzeb Spółki – praktyki odbywają się w okresie wakacyjnym, jak również w ciągu całego roku.

 

W przypadku zainteresowania praktyką studencką, wymaganą tokiem studiów należy wypełnić poniższe dokumenty:

załącznik nr 1: Zgłoszenie na praktykę studencką – do pobrania
załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania

Do Zgłoszenia należy dołączyć:

- CV,
- skierowanie z uczelni na praktykę studencką,
- program praktyki studenckiej zaakceptowany przez uczelnię,
- zaświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki (ubezpieczenie na uczelni, bądź ubezpieczenie indywidualne).

Powyższe dokumenty należy przesłać mailowo na adres: b.andryszczyk@port.szczecin.pl 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, z kandydatami na praktyki odbywamy rozmowy rekrutacyjne.

Warunkiem odbycia praktyki jest podpisanie pisemnego porozumienia zawieranego pomiędzy Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. a uczelnią.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, z kandydatami na praktyki odbywamy rozmowy rekrutacyjne.


Proces rekrutacji w kilku krokach:

1. Wypełnienie Zgłoszenia i przesłanie wraz z załącznikami na adres: b.andryszczyk@port.szczecin.pl
2. Uzyskanie zgody na odbycie praktyki
3. Podpisanie porozumienia
4. Formalności wstępne ( szkolenie bhp, instruktaż stanowiskowy, wdrożenie do firmy)
5. Rozpoczęcie praktyki pod nadzorem Opiekuna  - poznanie zespołu, środowiska pracy, programów oraz realizacja wyznaczonych zadań w wybranym dziale
6. Zakończenie praktyki - ocena pracy po odbyciu praktyki

 

W miarę naszych potrzeb i możliwości zorganizowania praktyki - możemy przyjąć indywidualne zgłoszenie studenta, bez skierowania z uczelni. W przypadku praktyki nieobowiązkowej, student chcący odbyć praktykę z własnej inicjatywy podpisuje z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. umowę określającą prawa i obowiązki obu stron wraz z ramowym programem praktyki.

 

Prześlij swoją aplikację, a w razie zainteresowania skontaktujemy się z Tobą !

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:17:"2021-6-21 7:51:18";s:8:"editDate";s:17:"2021-6-21 7:51:18";s:6:"editBy";s:4:"1002";s:10:"editorName";s:9:"Karolina ";s:13:"editorSurname";s:9:"Kałużna";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:18:"housingInvestments";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:6:"number";s:0:"";s:11:"dateReceipt";s:0:"";s:13:"street_number";a:1:{i:0;s:0:"";}s:16:"geodetic_address";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2021";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:55:"Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:55:"Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:2:"-1";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}