a:51:{s:4:"name";s:19:"Praktyki studenckie";s:4:"lang";s:2:"pl";s:8:"position";i:1;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:17:"Beata Andryszczyk";s:11:"createdDate";s:10:"2012-06-21";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:3690:"

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów do odbycia praktyki studenckiej w naszej Spółce.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że praktyki studenckie to jeden z najważniejszych etapów w toku nauki na uczelni, dzięki nim zdobędziesz cenne doświadczenie i wiedzę, jak również będziesz miał okazję do poznania i sprawdzenia siebie w otoczeniu biznesowym.

W ramach Spółki funkcjonuje 16 obszarów, w których oferujemy możliwość nabycia doświadczenia:

Nadzór budowlany różne specjalności
Energetyka
Straż portowa
Bezpieczeństwo IT
Kadry i płace
HR i EB
Zamówienia publiczne
Handlowcy, analiza danych, statystyka
Dyspozycja i logistyka
Marketing i PR
Nieruchomości
Księgowość, finansiści, analitycy finansowi
Ochrona środowiska
Laboranci
Zaopatrzenie
Administracja

Poniżej kilka informacji , z których dowiecie się jak krok po kroku zorganizować praktykę studencką i jakich formalności należy dopełnić.

Przypominamy, że praktyki studenckie są bezpłatne.
W okresie pandemii stacjonarne praktyki studencie zostały zawieszone do odwołania. 

Zasady rekrutacji studentów na praktyki

1. Osoba ubiegająca się o praktykę studencką powinna:

  • być studentem wyższej szkoły,
  • posiadać zgodę uczelni na odbycie praktyki studenckiej,
  • posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas  odbywania praktyki (ubezpieczenie na uczelni, bądź ubezpieczenie indywidualne).

2. Student zainteresowany odbyciem praktyki lub uczelnia kieruje do Działu Spraw Pracowniczych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA  wniosek o zorganizowanie praktyki wraz z CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 1: Zgłoszenie na praktykę studencką – do pobrania
Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do pobrania

3. Zgłoszenie na praktykę kierowane jest - zgodnie z kierunkiem nauczania – do właściwego kierownika komórki organizacyjnej z prośbą o opinię, co do możliwości odbycia praktyki.
4. Wniosek wraz z opinią kierownika komórki organizacyjnej akceptuje Kierownik Działu Spraw Pracowniczych.
5. O decyzji osoba zainteresowana powiadamiana jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
6. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Dział Spraw Pracowniczych dokona analizy dokumentów oraz przeprowadzi rozmowy z kandydatami.
7. Po uzyskaniu zgody na realizację praktyki należy dostarczyć umowę o praktykę - w 2 egzemplarzach - pomiędzy Spółką a uczelnią określającą prawa i obowiązki obu stron oraz ramowy program praktyki.
8. Praktyki studenckie organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego.

Szczegółowych informacji na temat praktyk udziela specjalista ds. pracowniczych, Pani Beata Andryszczyk  pod nr tel. (91)430-88-26, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: b.andryszczyk@port.szczecin.pl, (kontakt osobisty zawieszony na czas pandemii).

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2021-6-04 10:44:58";s:8:"editDate";s:18:"2021-6-04 10:44:58";s:6:"editBy";s:4:"1002";s:10:"editorName";s:9:"Karolina ";s:13:"editorSurname";s:9:"Kałużna";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:18:"housingInvestments";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:6:"number";s:0:"";s:11:"dateReceipt";s:0:"";s:13:"street_number";a:1:{i:0;s:0:"";}s:16:"geodetic_address";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2021";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:55:"Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:0:"";s:4:"home";s:0:"";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:55:"Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:2:"-1";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:2:"-1";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}