Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. stawia na pracowników, którzy będą mogli efektywnie realizować strategię, cele i plany naszej Spółki, a także w aktywny sposób wspierać jej rozwój. Nabór na wolne stanowiska pracy do ZMPSiŚ S.A. prowadzony jest w oparciu o aplikacje nadesłane przez kandydatów w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone przez Spółkę na stronie internetowej i/lub w prasie.

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w naszej Spółce wyślij do nas swoje dokumenty aplikacyjne ze wskazaniem stanowiska, o które się ubiegasz  na adres: 70-603 Szczecin, ul. Bytomska 7 lub e-mail: rekrutacja@port.szczecin.pl.

Jeśli Twoja aplikacja spełni nasze wymagania, zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której będziesz miał/a możliwość przedstawienia swojego wykształcenia,  doświadczenia i przebiegu kariery zawodowej, posiadanych umiejętności, najważniejszych osiągnięć, a także motywacji i planów zawodowych. W zależności od specyfiki stanowiska, możesz zostać poddany dodatkowo testom:  wiedzy, językowym, sprawdzianom umiejętności, lub poproszony o wykonanie zadania symulacyjnego.

Po podjęciu decyzji o zatrudnieniu wybranego kandydata, komórka odpowiedzialna za proces rekrutacji zaprosi zainteresowanego w celu załatwienia formalności związanych z przyjęciem do pracy, a pozostałym kandydatom, którzy brali udział w rekrutacji przekazuje telefonicznie lub mailowo informację o zakończeniu procesu rekrutacji.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych zgodę na przetwarzanie danych osobowych.