Ogólne zasady wstępu i wjazdu oraz wwożenia/wywożenia materiałów na terenie obiektów administrowanych

Zgodnie z przepisami regulującymi zasady wstępu i wjazdu na teren portu, dokumentami do tego uprawniającymi są: przepustki stałe, okresowe i jednorazowe dla osób i pojazdów.

Przepustki wydawane są w:

 • Biurze Przepustek ZMPSiŚ S.A. w Szczecinie, ul. Bytomska 1-2, w dni powszednie w g. 7:00 ÷ 15:00 (przepustki stałe i okresowe na terenie administrowanym w Szczecinie). tel. 091 430 87 35, e-mail: brama.szn@port.szczecin.pl
 • Biurze Przepustek ZMPSiŚ S.A. w Świnoujściu, ul. Bunkrowa 1, w dni powszednie w godzinach 7:00 ÷ 15:00 (przepustki stałe i okresowe na teren Portu Handlowego w Świnoujściu). tel. 091 327 72 50, e-mail: brama.phs@port.szczecin.pl
 • Biurze oficera PFSO w dni powszednie w Terminalu Promowym Świnoujście, ul. Dworcowa 1 w g. 7:00 ÷ 15:00 (przepustki stałe i okresowe na teren TPŚ). tel. 091 322 61 83, e-mail: brama.tps@port.szczecin.pl
 • Przepustki jednorazowe wydawane są całodobowo na bramach wjazdowych do portów handlowych w Szczecinie i Świnoujściu oraz w Dyspozycji Głównej Terminala Promowego Świnoujście sp. z o.o.

Osoba udająca się na teren obiektu portowego podlega kontroli na posterunku wjazdowym wykonywanym przez umundurowanego pracownika ochrony fizycznej. Kontroli podlegają zarówno dokumenty uprawniające do wjazdu jak i legalizujące przewożone ładunki. Pracownik ochrony podczas wykonywania zadań ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w Kodeksie Karnym dla funkcjonariuszy publicznych (zgodnie z ustawą z dn. 22 sierpnia 1997r  o ochronie osób i mienia).
Zasady wystawiani9a dokumentów przepustkowych i ich przedłużania są zawarte w Instrukcji Przepustkowej.

Prosimy również o zapoznanie się z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poruszania się po porcie zawartymi w "Instrukcji dotyczącej ogólnych zasad bezpiecznego poruszania i zachowania się na terenach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A." wprowadzonej Zarządzeniem Prezesa ZMPSiŚ S.A. z dnia 25 maja 2018 r. (zamieszczonej poniżej).

Kontakt w sprawie zasad i metod kontroli
Wszelkie informacje związane z kontrolą dokumentów i uprawnieniami pracowników ochrony:

 • Kierownik Działu Bezpieczeństwa Portów – A. Pawlak tel. 091 430 89 37
 • Specjalista ds. ochrony osób i mienia-Koordynator – J. Gadomski tel. 091 430 82 35 w Szczecinie
 • Specjalista ds. ochrony osób i mienia - B. Przybylski tel. 91 327 72 50 w Świnoujuściu

Realizując przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich oraz wychodząc naprzeciw sugestiom podmiotów działających na terenie portó w Szczecinie i Świnoujściu, ZMPSiŚ S.A. wprowadza od dnia 1 grudnia 2016 r. nowe zasady wystawiania i przedłużania ważności przepustek dla osób i pojazdów.

Podstawowe założenia Instrukcji polegają m.in. na:

 1. Wprowadzeniu do użytku przepustek stałych, drukowanych na kartach elektronicznych (plastikowych) zawierających kody dostępu do bramek obrotowych (kołowrotów).
 2. Wydłużeniu ważności przepustek staych do 10 lat dla osób i do 5 lat dla pojazdów, co pozwoli na wykorzystywanie tych dokumentów bez potrzeby corocznej ich wymiany - przedłużanie ważności tych przepustek będzie dokonywane zdalnie (elektronicznie) pod koniec każdego roku kalendarzowego, osobom kontynuującym zatrudnienie na terenie portu.
 3. Wystawianiu przepustek okresowych z ważnością na okres do 24 miesięcy (dotychczas maksymalnie do 12 miesięcy), co pozwoli firmom realizującym długie kontrakty na ich zakończenie bez konieczności wystawiania nowych przepustek.

W celu przedłużenia ważności przepustek stałych wydanych na karcie elektronicznej (zarówno dla osób jak i pojazdów) nie trzeba odwiedzać Biur Przepustek. Wystarczy przesłać na adres mailowy tych biur wykaz aktualnie zatrudnionych pracowników, aby otrzymali oni zdalnie stosowne kody aktualności tych przepustek. Dla ułatwienia procesu przedłużania dokumentów nasze Biura Przepustek będą do Państwa firm wysyłały wykazy przepustek stałych, które należy zweryfikować i po zatwierdzeniu przesłać zwrotnie. Jest to ważne, gdyż przepustki nie zawierające aktualnych kodów ważności mogą być zakwestionowane przez pracowników ochrony dysponujących czytnikami.

W celu usprawnienia procesu wymiany przepustek staych prosimy osoby odpowiedzialne za prowadzenie sparw kadrowych o:

 • dostarczenie do biur przepustek (w Terminalu Promowym Świnoujście do Oficera Ochrony TPŚ) wykazów aktualnie zatrudnionych osób mających uprawnienia do posiadania przepustek stałych,
 • dostarczenie aktualnych zdjęć lub przesłanie ich w wersji elektronicznej (zdjęcia kadrowane jak do dokumentów tożsamości w formacie jpg., rozdzielczość 300 dpi) na powyższe adresy e-mail właściwe dla poszczególnych biur przepustek,
 • przekazanie do biur przepustek list osób przewidywanych do nadania im uprawnienia do wjazdu samochodem prywatnym na teren portu - utrzymujemy zasadę, że o prawie wjazdu tych pracowników do portu decydują ich pracodawcy.

Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania nowego systemu przepustkowego można kierować do pracowników Działu Bezpieczeństwa Portów:

 • w Szczecinie: (91) 430 89 37; (91) 430 82 35; (91) 439 87 35,
 • w Świnoujście: (91) 327 72 50 (PHŚ); (91) 322 61 83 (TPŚ).

Pliki do pobrania