W dniu 29 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 2/2021, weszła w życie "Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i nieprawidłowości w ZMPSiŚ S.A.".Załączniki: