Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ZMPSiŚ S.A. w 2020 r.