Poniżej lista nabrzeży, zlokalizowanych w porcie Szczecin i Świnoujście, które to ze względu na swoje parametry oraz uwarunkowania techniczne dają potencjalną możliwość przeprowadzenia operacji bunkrowania LNG przez  autocysternę od strony lądu. Każdorazowo warunki bunkrowania powinny być ustalane przez dostawcę z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, jako podmiotem zarządzającym portem oraz Urzędem Morskim w Szczecinie, jako przedstawicielem administracji morskiej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w portach Szczecin i Świnoujście. Ostateczne potwierdzenie możliwości bunkrowania na wskazanych nabrzeżach i ustalonych warunkach, weryfikowane będzie na etapie oceny ryzyka poszczególnych lokalizacji.

Nabrzeża w porcie Szczecin:

Katowickie*, Chorzowskie*, Gliwickie, Wałbrzyskie, Bytomskie, Górnośląskie, Regalica, Fińskie, Czeskie**, Słowackie**, Niemieckie, Holenderskie, Belgijskie, Angielskie, Polskie, Węgierskie, Rumuńskie, Rosyjskie, Greckie (część północna);  

Nabrzeża w porcie Świnoujście:

Chemików, Górników, Hutników, Władysława IV, stanowisko promowe 1, 2, 3, 4 i 5***

 

(*) Nabrzeże będzie modernizowane w ramach inwestycji dofinansowywanej środkami UE "Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego", termin realizacji III kw. 2019 - IV.kw. 2023.

(**) Nabrzeże będzie modernizowane w ramach inwestycji dofinansowywanej środkami UE "Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego", termin realizacji III kw. 2019 - IV.kw. 2023.

(***)Nabrzeże będzie przebudowywane w ramach inwestycji pn.: „Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”, termin realizacji:2019-2021.