Nazwa

Adres

Udział   % w kapitale podstawowym

Ilość   głosów na walnym zgromadzeniu

Jednostka dominująca

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

ul. Bytomska 7,  70-603 Szczecin

-

-

 

 

 

Jednostki

zależne
 
 
 -----------------
Jednostka powiązana

Polskie Terminale SA

ul. Bytomska 7,  70-603 Szczecin

99,97%

99,97%

Terminal Promowy Świnoujście Spółka z o.o.

ul. Dworcowa 1,  72-606 Świnoujście

99,97%

99,97%

Infra Port Spółka z o.o.

ul. Bytomska 3-6,  70-603 Szczecin

95,97%

95,97%

Polski PCS Spółka z o.o.

Ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

40,00%

40,00%