Postępowanie zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 07-08-2020 r. pod numerem 1256955.

Dokumentacja postępowania jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1256955