W dniu 16 marca 2020 roku Sąd rejestrowy zarejestrował umorzenie akcji Spółki, obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, wynikające z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2019 roku.

Załączniki:

Uchwała NWZ Spółki nr 3 2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie umorzenia akcji
Uchwała NWZ Spółki nr 4 2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
Uchwała NWZ Spółki nr 5 2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmian Statutu Spółki
Uchwała NWZ Spółki nr 5 2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmian Statutu Spółki
Uchwała NWZ Spółki nr 5 2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmian Statutu Spółki