Postępowanie zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Dokumentacja postępowania jest dostępna pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1225805