a:53:{s:4:"name";s:18:"NZ-092/4/IP-7/2019";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:26:"Agnieszka Świtkiewicz-Ott";s:11:"createdDate";s:10:"2019-09-12";s:18:"responsibleContent";s:26:"Agnieszka Świtkiewicz-Ott";s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:3168:"Ogłoszenie

Informacja o zmianie ogłoszenia

Sprostowanie ogłoszenia

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ 2

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 2

nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

nr 5

JEDZ *pdf

JEDZ *xml

Termin wizji lokalnej - 18 września 2019 godz. 10.00.
Termin wizji lokalnej - 24 września 2019 godz. 10:00.
ul. Fińska 3, 72-600 Świnoujście


Dojazd wykonawców na miejsce zbiórki we własnym zakresie i na własny koszt wykonawców. Zamawiający nie prowadzi listy osób zainteresowanych wizją, a Wykonawcy nie anonsują zamawiającemu w żaden sposób chęci wzięcia udziału w wizji lokalnej.

Wizja lokalna przewidziana przez Zamawiającego jest dobrowolna i jej nie obycie nie stanowi przeszkody w złożeniu ważnej oferty w niniejszym postępowaniu. Wizja lokalna nie będzie stanowiła zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy pzp.

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:8:"admin_id";s:2:"10";s:9:"adminName";s:9:"Agnieszka";s:12:"adminSurname";s:16:"Świtkiewicz-Ott";s:7:"addDate";s:19:"2019-10-23 15:23:21";s:8:"editDate";s:19:"2019-10-23 15:23:21";s:6:"editBy";s:2:"10";s:10:"editorName";s:9:"Agnieszka";s:13:"editorSurname";s:16:"Świtkiewicz-Ott";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:18:"housingInvestments";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:6:"number";s:0:"";s:11:"dateReceipt";s:0:"";s:13:"street_number";a:1:{i:0;s:0:"";}s:16:"geodetic_address";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2019";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:55:"Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:13:{s:6:"access";s:1:"1";s:12:"procedure_id";i:12;s:11:"contracting";s:55:"Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.";s:5:"order";s:147:"Eliminacja ‘wąskich gardeł’ ostatniej mili – budowa parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych w terminalu promowym w Świnoujściu";s:7:"orderNo";s:18:"NZ-092/4/IP-7/2019";s:8:"value_id";N;s:5:"value";N;s:7:"kind_id";i:14;s:8:"deadline";s:10:"2019-10-30";s:12:"deadlineTime";s:8:"10:00:00";s:5:"place";N;s:8:"canceled";i:0;s:6:"result";N;}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:7:{i:0;i:209;i:1;i:210;i:2;i:211;i:3;i:225;i:4;i:226;i:5;i:227;i:6;i:228;}}}