W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście Spółka Akcyjna

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
 
tel. (+ 48 91) 430 8221, 430 8222
tel. (+ 48 91) 462 34 12
e-mail: info@port.szczecin.pl
strona internetowa: www.port.szczecin.pl

Skrytka ePUAP: /ZMPSISSA/SkrytkaESP

NIP: 955-18-89-161
REGON: 811649448

SPRAWY SOCJALNE

Drodzy Państwo, pracownicy PORTU, którzy odeszli z ZMPSiŚ S.A. na emeryturę lub rentę  !

Chcielibyśmy usprawnić dla Państwa możliwość skorzystania z funduszu socjalnego, tym samym na stronie internetowej będziecie Państwo mogli dobrać odpowiednie wnioski, które pozwolą Wam skorzystać z przygotowanych dla Was świadczeń socjalnych tj.;



Dofinansowanie do wypoczynku

Zapomoga finansowa w sytuacji indywidualnych zdarzeń życiowych

 

 

W roku 2023 będziemy informować Państwa o terminach składania wniosków. Znajdą je Państwo w załącznikach do komunikatów, które będą ich dotyczyły.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt:


Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

ul. Bytomska 7

70 – 603 Szczecin

Tel.91 430 8772

email: m.politowicz@port.szczecin.pl

 

 


Informacja o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

 


Zgodnie z art. 13, art. 26 i art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o  zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z gospodarowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS)  są:

 •  Spółka Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bytomska 7 (dalej "Administrator Wykonawczy"),
 • Polskie Terminale S.A. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomska 7.
   


Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

 • Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia    z  ZFŚS, faktu przyznania świadczenia z ZFŚS, a także udokumentowania przyznania lub odmowy przyznania świadczenia socjalnego w ramach ZFŚS,  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit.b RODO.
 • W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pani/Pana dane będą przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń, a także w celu wykazania zrealizowania ciążących na Administratorze Wykonawczym obowiązków prawnych - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 


Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione:

 • członkom komisji socjalnej,
 • pracownikom biur podróży i turystyki, ośrodków wczasowych, itp. (w przypadku dofinansowania do wypoczynku),
 • kancelariom prawnym współpracującym ze Spółką,
 • dostawcą usług IT.


Prawa osoby, której dane dotyczą

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do Pani/ Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych).

Dodatkowe informacje

 • Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z postanowieniami Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ich podanie jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe skorzystanie przez Panią/Pana ze świadczeń z ZFŚS.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych również informujemy, że:
  a.      Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają Pani/Pana dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.

  b.     Administrator Wykonawczy przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

  c.      Współadministratorzy nie przekazują Pani/Pana danych osobowych poza EOG. 

  d.     Administrator Wykonawczy i Współadministrator zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Twoich danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest potrzebny dla realizacji wyżej wymienionych celów. Dodatkowo Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zaciągnęły zobowiązanie do zachowania danych osobowych w tajemnicy, a także zostały uprzednio przeszkolone z zasad i przepisów o ochronie danych osobowych.

  e.     We wszelkich sprawach dotyczących ochrony  Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem Wykonawczym jak i ze Współadministratorem, ale to Administrator Wykonawczy będzie pilnował realizacji Pani/Pana praw. Oznacza to, że najlepiej, aby Pani/Pan kierowała/ł komunikację w powyższym zakresie do: 

  Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@port.szczecin.pl









Powiadom znajomego