W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście Spółka Akcyjna

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
 
tel. (+ 48 91) 430 8221, 430 8222
tel. (+ 48 91) 462 34 12
e-mail: info@port.szczecin.pl
strona internetowa: www.port.szczecin.pl

Skrytka ePUAP: /ZMPSISSA/SkrytkaESP

NIP: 955-18-89-161
REGON: 811649448

Informacja w sprawie obowiązkowej dematerializacji akcji i zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły  w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych  wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące w szczególności dematerializacji dokumentów akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Zmiany są wyrazem dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/828.

Zgodnie z regulacjami nowelizacji, do dnia 28 lutego 2021 r. wszystkie spółki akcyjne, w tym również „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”,  są zobligowane do przeprowadzenia dematerializacji swoich akcji.  Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej formy akcji przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym, również w odniesieniu do akcji, które zostały już wyemitowane.

Wraz z 1 marca 2021 r. niezdematerializowane akcje co do zasady utracą swoją moc obowiązującą, co oznacza, że akcjonariusze do chwili złożenia dokumentu posiadanych akcji wraz z wnioskiem o wpisanie do rejestru akcjonariuszy, nie będą mogli korzystać z przysługujących im uprawnień, np. do głosu. Mimo utraty mocy obowiązującej, dokumenty akcji zachowają przez kolejnych pięć lat moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Zdematerializowane akcje będą ewidencjonowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo w depozycie papierów wartościowych.

Poniżej przedstawiono  kalendarz, wskazujący w jakim terminie Spółka ma podjąć określone czynności, wynikające z nowelizacji k.s.h.:
  1. od 1 stycznia 2020 r. – obowiązek prowadzenia strony internetowej zapewniającej komunikację z akcjonariuszami, gdzie zamieszczane są wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek;
  2. do 30 września 2020 r. – ostateczny termin dokonania pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentu  akcji w spółce;
  3. do 30 września 2020 r. – ostateczny termin zawarcia przez Zarząd Spółki umowy o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym w uchwale Walnego Zgromadzenia;
  4. do 30 grudnia 2020 r. – dokonanie ostatniego wezwania akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w Spółce (przy wzięciu pod uwagę, że kolejne wezwania mają następować w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie);
  5. od 1 marca 2021 r. – utrata mocy obowiązującej akcji w formie dokumentowej;
  6. od 1 marca  2026 r. – utrata mocy dowodowej akcji w wersji papierowej.


Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście  S.A. informuje, że stosownie do Uchwały nr 29/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki oraz  w związku z obowiązkiem wynikającym z  art. 328[1] kodeksu spółek handlowych,  Spółka zawarła w dniu 15 września 2020 r.  umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, zwaną dalej jako PKO BP BM.
 
Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, PKO BP BM będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy w imieniu i na zlecenie ZMPSiŚ S.A. Wszelkie dane osobowe akcjonariuszy oraz osób uprawnionych zostaną udostępnione przez Spółkę podmiotowi prowadzącemu rejestr, w wyniku czego PKO BP BM będzie pełnił funkcję Administratora ich danych osobowych w związku z prowadzonym rejestrem.
 
Na mocy umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, po założeniu rejestru, podmiotem uprawnionym  do aktualizacji danych osobowych w rejestrze będzie PKO BP BM, w związku z czym w  przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych po dniu 28 lutego 2021 r. akcjonariusze Spółki powinni kontaktować  się bezpośrednio z PKO BP BM, do tego dnia akcjonariusze w powyższej sprawie powinni kontaktować się ze Spółką.

Załączniki

Powiadom znajomego