W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście Spółka Akcyjna

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
 
tel. (+ 48 91) 430 8221, 430 8222
tel. (+ 48 91) 462 34 12
e-mail: info@port.szczecin.pl
strona internetowa: www.port.szczecin.pl

Skrytka ePUAP: /ZMPSISSA/SkrytkaESP

NIP: 955-18-89-161
REGON: 811649448

Inwestycje współfinansowane ze środków pomocowych UE

Perspektywa UE 2007-2013

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII - Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.2.  - Rozwój transportu morskiego, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zrealizował następujące projekty inwestycyjne:

  1. Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu 
  2. Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie 
  3. Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 
  4. Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 
  5. Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe 

1. POIiŚ 7.2-11 Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu

16.07.2012 r. zawarto umowę o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-016/11-00 dla zadania „Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu”

Koszt całkowity: 111 128 530,00 PLN

Dofinansowanie: 54.311.706,38 PLN

Dzięki realizacji projektu, na istniejącym terminalu promowym Świnoujście powstało nowe stanowisko statkowe nr 1, które umożliwia przyjmowanie jednostek promowych o maksymalnej długości 220,0 m. Produktem projektu jest nabrzeże o długości całkowitej 242,15 m i dopuszczalnej głębokości 13,0 m wraz z podstawową infrastrukturą dostępu w postaci pomostów wjazdowych na prom, estakady samochodowej, galerii pasażerskiej oraz infrastruktury technicznej.

Termin realizacji: 2012-2015

2. POIiŚ 7.2-12 Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie 

12.10.2010 roku zawarto umowę nr POIS.07.02.00-00-006\09-00 dla inwestycji „Rozbudowa infrastruktury portowej w północnej części Półwyspu Ewa w porcie w Szczecinie”

Koszt całkowity:          41.107.672,88 PLN
Dofinansowanie:        26.936.910,49 PLN

Projekt dotyczył rozbudowy podstawowej infrastruktury portowej, głównie hydrotechnicznej i był realizowany w porcie w Szczecinie, na terenie zarządzanym przez ZMPSiŚ S.A. W ramach projektu zrealizowana została przebudowa nabrzeża Zbożowego wraz z jego wydłużeniem o 35,0 m w kierunku północnym, w efekcie czego nabrzeże jest przystosowane do obsługi statków o długości do 230,0 m lub równoczesnej obsługi 2 statków mniejszych o długości do 100,0 m każdy. W ramach projektu wybudowano również nowe nabrzeże postojowege (nabrzeże Niemieckie) o długości 163,0 m i głębokości technicznej 10,5 m, zlokalizowane w północnej części Półwyspu Ewa. Konstrukcja nabrzeży pozwala uzyskać gotowość techniczną do pogłębienia na głębokość 12,5 m planowaną w III etapie modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin.

Termin realizacji: 2011-2015

3. POIiŚ 7.2-13 Przebudowa infrastruktury drogowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu 

12.10.2010 roku zawarto umowę nr POIS.07.02.00-00-007\09-00 o dofinansowaniu dla inwestycji „Przebudowa infrastruktury drogowej w portach Szczecinie i Świnoujściu”

Całkowity koszt:          77.698.048,47 PLN
Dofinansowanie:        48.821.900,24 PLN

Łączna długość przebudowanych dróg w Szczecinie wyniosła 5.856,60 m. Łączna długość przebudowanych dróg w Świnoujściu wyniosła 2.901,59 m.

Termin realizacji: 2011- 2015

4. POIiŚ 7.2-14 Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu

12.10.2010 roku zawarto umowę o dofinansowaniu nr POIS.07.02.00-00-009\09-00 dla inwestycji „Przebudowa infrastruktury kolejowej w portach Szczecinie i Świnoujściu”

Koszt całkowity:            110.037.138,79 PLN

Dofinansowanie:          70.498.433,23 PLN

Projekt polegał na modernizacji infrastruktury kolejowej i był realizowany w portach morskich w Szczecinie i Świnoujściu, na terenach zarządzanych przez ZMPSiŚ S.A. W ramach projektu przebudowano i zmodernizowano podlega łącznie 35 927,0 m torów oraz 134 rozjazdy. Zakresem projektu objęte były elementy infrastruktury kolejowej trzech bocznic portowych: „Port Handlowy Świnoujście”, „Szczecin Port Masówka” i „Szczecin Port Drobnica”. Efektem realizacji projektu jest dostosowanie parametrów torów kolejowych w portach do wymogów taboru eksploatowanego na trasach międzynarodowych magistrali kolejowych E-59 oraz CE-59.

Termin realizacji: 2011- 2015

5. 7.2-36 „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu - miejsca postojowe”

23.12.2013r.  podpisana została umowa na dofinansowanie projektu; nr POIS.07.02.00-00-026/13-00

Projekt realizowany był w portach morskich w Szczecinie i Świnoujściu, na terenach zarządzanych przez ZMPSiŚ S.A. Inwestycja dotyczyła budowy miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych i osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, spełniających funkcję placu postojowego umożliwiającego kompleksową obsługę transportu kołowego przed i po załadunku/wyładunku towaru. Realizacja przedsięwzięcia miała na celu zwiększenie dostępności do nabrzeży portowych oraz podstawowej infrastruktury zewnętrznej i wewnętrznej dla ich użytkowników. Zmodernizowano 5 placów postojowych, na których wybudowano 432 miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych i 183 miejsca dla samochodów osobowych.

Koszt inwestycji to      51.102.214,65 PLN

Dofinansowanie:         35.052.052,29 PLN

Termin realizacji: 2014-2015

6.        Budowa terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w porcie Szczecin  - projekt konkursowy POIiŚ w ramach działania 7.4, realizowany wspólnie ze spółką DB Port Szczecin sp. z o.o. Umowa o dofinansowanie: nr POIS.07.04.00-00-007/10-00 z dnia 12.03.2012r. Beneficjentem jest DB Port Szczecin sp. z o.o., natomiast ZMPSiŚ S.A. - Podmiotem Upoważnionym.

W ramach przedmiotowej inwestycji realizowanej przez ZMPSiŚ SA, dofinansowaniem zostały objęte roboty hydrotechniczne rozszerzające możliwości obsługi przy nabrzeżu 2 statków, polegające na przedłużeniu istniejącej szyny poddźwigowej odwodnej, wykonaniu i montażu szyny odlądowej oraz doprowadzeniu układu drogowego od ul. Logistycznej do granicy działek terminala kontenerowego i placów przy ul. Hryniewieckiego.
Wartość części projektu zrealizowanego przez ZMPSiŚ SA wyniosła 8.829.001,54 PLN
Uzyskane dofinansowanie: 3.451.704,06 PLN.

Termin realizacji: 2009-2012

7. Zakup sprzętu pomiarowego oraz ratowniczego przez ZMPSiŚ SA

W dniu 26.10.2015r. zawarto Umowę o dofinansowanie nr POIS.07.02.00-00-038/15-00 na „Zakup sprzętu pomiarowego oraz ratowniczego przez ZMPSiŚ SA”.

W ramach projektu zakupiono:

1)      Statek pożarniczy z napędem azymutalnym,

2)      2 samochody ratowniczo-gaśnicze + mobilny zestaw na przyczepie,

3)      Ratowniczą łódź hybrydowa RIB z żurawikiem,

4)      Motorówkę hydrograficzno-inspekcyjną,

5)      Samochód operacyjny – mikrobus,

6)      Zaporę przeciwolejową o dł. 300 mb,

7)      System detekcji zanieczyszczeń ropopochodnych.


Koszt całkowity:          41.033.490,89 PLN,

Dofinansowanie:        33.362.183,85 PLN.


Termin realizacji: 2015r.


Perspektywa UE 2014-2020


Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 planuje zrealizować także następujące projekty inwestycyjne:

  • Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego - projekt realizowany w ramach CEF „Łącząc Europę” – Oś Priorytetowa – MAP Call 2014, F04 Specific Call for Cohesion Funds, Działanie: Priority 6: (F04) Motorways of the Sea (MoS)

Celem inwestycji jest przystosowanie istniejącej infrastruktury terminalu promowego
w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 265 m. Zakres rzeczowy obejmuje: zakup stanowiska nr 6, modernizacje i przedłużenie stanowiska nr 5, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z budowa placów, torów i estakady.

Okres realizacji: 2018-2021

  • Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego (POIiŚ 3.2-6)

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0075/19-00 podpisana w dniu 20.12.2019r.

Projekt planowany do dofinansowania z Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisk 2014-2020, Oś Priorytetowa III  Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Celem działań inwestycyjnych w basenie Kanału Dębickiego jest uzyskanie zwiększonego jakościowo i ilościowo potencjału do przeładunków drobnicowych, poprzez budowę nowego nabrzeża Norweskiego wraz z wykonaniem sieci zasilających i odbiorczych oraz modernizację istniejących nabrzeży Czeskiego i Słowackiego wraz z modernizacją infrastruktury technicznej na bezpośrednim zapleczu nabrzeży i przystosowanie ich do głębokości technicznej 12,5 m., Nabrzeża Czeskie i Słowackie są najintensywniej wykorzystywanymi nabrzeżami drobnicowymi w porcie w Szczecinie, a zakres inwestycji zapewni dostosowanie ich parametrów do obsługi największych statków jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie. Elementem wspólnym dla obu projektów jest poszerzenie Kanału Dębickiego do szerokości 200 m poprzez wybranie mas ziemnych na całym odcinku umocnienia brzegowego oraz pogłębienie do głębokości technicznej - 12,5 m; umożliwi to przystosowanie nabrzeży do parametrów zmodernizowanego toru wodnego Świnoujście-Szczecin.

Przewidywany okres realizacji: 2019-2022

  • Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego (POIiŚ 3.2-8)

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0077/19-00 podpisana w dniu 20.12.2019r.

projekt planowany do dofinansowania z Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisk 2014-2020, Oś Priorytetowa III  Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Celem działań inwestycyjnych w rejonie Basenu Kaszubskiego jest uzyskanie zwiększonego jakościowo potencjału do przeładunków masowych, poprzez modernizację istniejących nabrzeży Katowickiego i Chorzowskiego, które są najintensywniej wykorzystywanymi nabrzeżami w rejonie przeładunków masowych w porcie w Szczecinie. Zakres inwestycji w przypadku w/w nabrzeży obejmuje przystosowanie ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych do obsługi największych statków jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie . Ponadto celem projektu jest uzyskanie głębokości technicznej Htech = 12,5m i nośności nabrzeży 40kN/m2. Elementem komplementarnym projektu jest zalądowienie Basenu Noteckiego urobkiem z robót pogłębiarskich w rejonie Basenu Kaszubskiego. Obecnie baseny portowe charakteryzują się niewielkimi głębokościami oraz nabrzeżami o stosunkowo niedużym zapleczu składowym. Dodatkowo słabe parametry techniczne nabrzeży w basenie Noteckim, brak możliwości przeładunku na nabrzeżu Dolnośląskim i konieczność dowożenia ładunku na place składowe zlokalizowane na zapleczu nabrzeża Dolnośląskiego wskazują na zasadność zasypania basenu Noteckiego oraz w dalszej perspektywie budowę nowego nabrzeża Dolnośląskiego. W efekcie wymienionych prac powstanie jednolity obszar o powierzchni około 18 ha.

  • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0074/19-00 podpisana w dniu 20.12.2019r.

Inwestycja dotyczy budowy nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej obejmującej: sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację wód opadowych, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieć wody przeciwpożarowej oraz system odwadniania terenów. Inwestycja uporządkuje i uzupełni infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu. Modernizacja zapewni optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie się w tym względzie do obowiązujących norm i przepisów (obecnych, jak i planowanych do wprowadzenia). Ponieważ portowa infrastruktura techniczna obejmuje wiele branż i nie ogranicza się do jednego miejsca, jej rozbudowa i modernizacja obejmie wszystkie rejony portu w Szczecinie i Świnoujściu. Cała inwestycja prowadzona będzie etapowo, tak aby tereny portowe mogły nieprzerwanie funkcjonować podczas prowadzonych prac budowlanych.

Przewidywany okres realizacji: 2019-2022

  • „Likwidacja wąskich gardeł „ostatniej mili” – budowa parkingu rezerwowego dla terminala promowego w Świnoujściu”

Projekt współfinansowany w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility) dla wezwania do składania projektów w ramach „Programu wieloletniego 2014-2020 – CEF Transport 2018 – koperta ogólna”, Decyzji Wdrażającej oraz Aneksu I do ostatecznej Decyzji Wdrażającej C(2018) 2226 z dnia 19 kwietnia 2018. 

W ramach realizowanej inwestycji przewiduje się budowę parkingu dla samochodów ciężarowych obsługiwanych obecnie przez terminal promowy. Przewiduje się lokalizację 278 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych oraz 7 miejsc postojowych dla samochodów do 3,5 t. Przewiduje się również instalację sanitariatów, z przeznaczeniem do obsługi kierowców, śmietnika, stacji transformatorowej oraz oświetlenia terenu.

Parking będzie parkingiem rezerwowym (buforowym) dla samochodów ciężarowych, które będą transportowane drogą morską ze stanowiska promowego nr 1, 2, lub 3, 4 i 5.

Inwestycja zlikwiduje wąskie gardło na odcinku „ostatniej mili” prowadzącej do portu w Świnoujściu, polegające na tym, że obecnie w sytuacjach losowych, tj. awarii promu lub braku możliwości wyjścia promów w morze wskutek złych warunków na morzu niemieszczące się na obecnych parkingach terminala promowego samochody ciężarowe parkują na odcinkach ulic dojazdowych do terminalu. Wpływa to na obniżenie sprawności i bezpieczeństwa ruchu ciężarowego i osobowego w bezpośrednim otoczeniu terminalu, samochody ciężarowe na dojeździe do terminalu promowego poruszają się w długiej kolejce, w ruchu nierównomiernym (nieustannie podjeżdżają w kolejce) i z ograniczoną prędkością. Negatywnie wpływa na środowisko naturalne. Wydłuża się odległość, jaką kierowcy samochodów ciężarowych pokonują pieszo w związku z odprawą spedycyjną w biurach odpraw armatorskich, a przez to rośnie czas pracy kierowców samochodów ciężarowych.

Planowany termin realizacji: I kw. 2019 – I kw. 2021


Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg

W dniu 30.11.2015 r. Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) Komisji Europejskiej podpisała z ZMPSiŚ SA porozumienie w sprawie przyznania pomocy finansowej (ang. Grant Agreement) z Instrumentu Finansowego „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) na realizację projektu pn. „Zrównoważone połączenia morsko-lądowe Polska-Szwecja: Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o ulepszoną infrastrukturę, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza”. Całkowita wartość umowy wynosi 29 812 872 Euro. W ramach projektu będą współfinansowane wydatki poniesione w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2019 r. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Portem i Gminą Trelleborg.

Polska część projektu dotyczy przystosowania infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego. W ramach tej inwestycji zostało zakupione stanowisko promowe nr 6 wraz z jego zapleczem od Agencji Mienia Wojskowego. W latach 2014 – 2017 zostanie przygotowana dokumentacja projektowa i na jej podstawie wykonana przebudowa stanowiska promowego nr 5, zalądowienie stanowiska nr 6 i połączenie go z nr 5. W rezultacie powstanie nowe nabrzeże o długości 293 m i głębokości 13 metrów. Ponadto zostaną wybudowane trzy place postojowe, które zostaną połączone estakadą, która będzie nowym drugim wjazdem na teren terminala. W ramach projektu zostaną wybudowane nowe i przebudowane istniejące tory kolejowe, zostanie wybudowana nowa rampa, będzie przebudowana galeria pasażerska oraz zostanie zakupiony nowy sprzęt przeładunkowy, tj. dwa wózki wysokiego składowania typu reach stacker i cztery ciągniki siodłowe. Roboty budowlane rozpoczną się w 2017 r.

Równolegle partnerzy szwedzcy będą prowadzić prace studyjne i projektowe na potrzeby dalszej rozbudowy portu Trelleborg, w tym m.in. jego południowo-wschodniej części, wejścia do portu po stronie wschodniej, budowę centrum logistycznego, placów postojowych, budowy nowego zaplecza, czy dostępu drogowego do portu. Przygotowana dokumentacja ma umożliwić przebudowę infrastruktury portowej do obsługi promów o długości 240 metrów. Ponadto w ramach projektu przy nabrzeżu nr 5 powstanie infrastruktura do zasilanie promów w energię elektryczną podczas postoju w porcie.

Efektami realizacji projektu po stronie polskiej będzie wybudowanie infrastruktury portowej do obsługi dużych promów o długości do 265 metrów w Terminalu Promowym w Świnoujściu oraz świadczenie nowego rodzaju usług przeładunkowych przy udziale transportu kolejowego na poziomie 30 tys. jednostek intermodalnych w 2020 r. Szacuje się, że do 2040 r. liczba przeładowanych jednostek intermodalnych zwiększy się trzykrotnie. Dzięki stworzeniu warunków dla rozwoju przewozów intermodalnych inwestycja na Terminalu Promowym w Świnoujściu przyczyni się do realizacji celu 2 „Strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 r.”, który zakłada lepszą integrację zespołu portowego Szczecin-Świnoujście w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ-Południe dzięki realizacji inwestycji związanych z zapewnieniem nowoczesnej infrastruktury portowej oraz niezbędnych dla rozwoju portów inwestycji w infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu.

Inwestycja stanowi element projektu globalnego dotyczącego usprawnienia i optymalizacji łańcuchów logistycznych pomiędzy Skandynawią i Europą Południową, obejmujących m.in. korytarz transportowy Bałtyk – Adriatyk. Przedsięwzięcie jest kontynuacją współpracy w ramach „Autostrady morskiej” z Portem Trelleborg rozpoczętej w 2014 r. projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania  pn. „Zapewnienie trwałych usług w ramach autostrady morskiej Trelleborg – Świnoujście dzięki modernizacji infrastruktury portowej, rozwijaniu transportu intermodalnego oraz integracji z korytarzami w głębi lądu” w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej w ramach Funduszu TEN-T.

Projekt pn. „Zrównoważone połączenia morsko-lądowe Polska-Szwecja: Zrównoważona autostrada morska Świnoujście-Trelleborg oparta o ulepszoną infrastrukturę, rozwój transportu intermodalnego oraz integrację korytarzy zaplecza” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego „Łącząc Europę”.


Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego" - w celu pobrania streszczenia w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie - kliknij tutaj

Decyzja środowiskowa - kliknij tutaj

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.OBWIESZCZENIA

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego- 21.08.2018

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego- 28.06.2018

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego- 25.05.2018

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w porcie w Szczecinie - 31.03.2017

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w porcie w Świnoujściu - 31.03.2017

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w porcie w Świnoujściu - 27.02.2017

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w porcie w Szczecinie -03.02.2017

Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego - 8.12.2014

Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe - port Świnoujście - 20.03.2013 - 10.04.2013
Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe - port Szczecin 03.01.2013 - 24.01.2013
Budowa terminala magazynowo-przeładunkowego kwasu siarkowego na Półwyspie Katowickim w Porcie Szczecin- przystosowanie infrastruktury 24.05.2011 - 14.06.2011
Rozbudowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim w porcie w Szczecinie - etap II - 02.03.2011 - 25.03.2011
Budowia infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu - budowa stanowiska promowego nr 1 - 29.06.2010
Przedłużenie linii cumowniczej Nabrzeża Katowickiego w porcie w Szczecinie - 04.05.2010 - 31.05.2010
Rozbudowa infrastruktury dla przeładunków intermodalnych w rejonie Kanału Dębickiego w porcie w Szczecinie - 23.03.2010 - 13.04.2010
Poprawa dostępu do Nabrzeża FIńskiego w Porcie w Szczecinie - 02.07.2009 - 23.07.2009

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego -zmiana decyzji-19.09.2017 r.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w porcie w Szczecinie - 15.05.2017

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w porcie w Świnoujściu - 22.05.2017

Budowa wraz z przebudową pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim-28.06.2017 r.

Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego -zmiana decyzji- 21.08.2017 r.

Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego - 27.03.2015

Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe - port Świnoujście -  27.06.2013 - 18.07.2013
Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe - port Szczecin  11.03.2013 - 02.04.2013
Budowa terminala magazynowo- przeładunkowego kwasu siarkowego na Półwyspie Katowickim w Porcie w Szczecinie- przystosowanie infrastruktury - 01.08.2011 - 21.08.2011
Rozbudowa infrastruktury portowej na Półwyspie Katowickim w porcie w Szczecinie - etap II - 25.05.2011 - 15.06.2011
Budowia infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu - budowa stanowiska promowego nr 1 - 01.09.2010 - 24.09.2010
Przedłużenie linii cumowniczej Nabrzeża Katowickiego w porcie w Szczecinie - 02.07.2010 - 22.07.2010
Rozbudowa infrastruktury dla przeładunków intermodalnych w rejonie Kanału Dębickiego w porcie w Szczecinie - 05.07.2010 - 26.07.2010
Poprawa dostępu do Nabrzeża FIńskiego w Porcie w Szczecinie - 09.09.2009 - 01.10.2009

Powiadom znajomego