W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Morskich Portów Szczecin
i Świnoujście Spółka Akcyjna

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
 
tel. (+ 48 91) 430 8221, 430 8222
tel. (+ 48 91) 462 34 12
e-mail: info@port.szczecin.pl
strona internetowa: www.port.szczecin.pl

Skrytka ePUAP: /ZMPSISSA/SkrytkaESP

NIP: 955-18-89-161
REGON: 811649448

Pomoc publiczna

1. Udzielanie pomocy publicznej przez ZMPSiŚ S.A.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zaliczany jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 z późn. zm.) do kategorii przedsiębiorców publicznych. Środki finansowe, którymi gospodarują przedsiębiorcy publiczni mają charakter środków publicznych, a ich wydatkowanie podlega przepisom ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.).

Sprawozdawczość z zakresu udzielonej pomocy publicznej przekazywana jest w sposób uregulowany Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2019 r., poz. 2520 z późn. zm.).
W ostatnich latach Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. nie udzielał pomocy publicznej.

2. Korzystanie z pomocy publicznej przez ZMPSiŚ S.A.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. jest stałym beneficjentem pomocy publicznej. W ostatnich latach Spółka korzystała z następujących form tej pomocy:

  • pomoc      de minimis (w formie dofinansowania różnych form szkolenia pracowników) w      ramach limitu tej pomocy tj. równowartości 200 tys. euro w okresie      bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat poprzednich. Obecnie, z uwagi      na zmianę przepisów prawnych dotyczących pomocy de minimis, pomoc tą      rozlicza się biorąc pod uwagę również podmioty powiązane z danym      przedsiębiorcą. 
  • pomoc z      ulg systemowych (tzw. pomoc istniejąca w sektorze transportu) - w postaci      zwolnienia budowli infrastruktury portowej i gruntów pozyskanych na      potrzeby rozwoju portu z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust.      1 pkt. 2 i 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach      lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
         z  2019 r., poz.  1170 z późn. zm.) oraz ze zwolnienia z podatku      dochodowego dochodów przeznaczonych na budowę, rozbudowę i modernizację      infrastruktury portowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia      15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.      U. z 2019 r., poz. 865 z późn. zm.).
  • pomoc w      formie dofinansowania projektów inwestycyjnych w ramach POIiŚ
         2014-2020, na podstawie rozporządzenia Komisji (KE) nr 651/2014 z dnia 17      czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem      wewnętrznym
         w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE. L 2014.187.1 z dnia 26      czerwca 2014 r. z późn. zm.) – tzw. rozporządzenie GBER.
  • pomoc w      formie dofinansowania projektów rozbudowy infrastruktury transportowej      leżącej w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T w ramach instrumentu      finansowego Connecting Europe Facility – CEF, na podstawie rozporządzenia      Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 ustanawiającego      instrument „Łącząc Europę”.

Powiadom znajomego