Ogłoszenie

Sprostowanie ogłoszenia - wysłano do publikacji 23.05.2019 r.

SIWZ

Modyfikacja SIWZ

nr 1

nr 1 - modyfikacja

nr 1A

nr 1A - modyfikacja

nr 2 - część A SZCZECIN

nr 2 - część C ŚWINOUJŚCIE

nr 3

nr 4

JEDZ wersja edytowalna

JEDZ wersja *xml
Załączniki:

nr 3
Załączniki do wzoru umowy - część A SZCZECIN
Załączniki do wzoru umowy - część C ŚWINOUJŚCIE
JEDZ wersja *xml