Korespondencję do Zarządu Spółki, bądź w sprawach będących  przedmiotem zainteresowania klientów indywidualnych oraz kontrahentów Spółki można przesyłać listownie na adres Spółki, składać osobiście w siedzibie Spółki w Szczecinie, ul. Bytomska 7:

  • w Kancelarii – pok. nr 1, w godz. 7.00 - 14.30

  • w Sekretariacie Prezesa Zarządu – pok. nr 122, w godz. 7.00 - 15.00

  • w Sekretariatach poszczególnych pionów – pok. nr 109, pok. nr 234, w godz. 7.00 - 15.00

lub elektronicznie na wskazane adresy e-mailowe

W zakresie trybu rozpatrywania i załatwiania spraw obowiązują terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.