Korespondencję do Zarządu Spółki, bądź w sprawach będących w przedmiotem zainteresowania klientów indywidualnych oraz kontrahentów Spółki można przesyłać listownie na adres Spółki, składać osobiście w siedzibie Spółki w Szczecinie, ul. Bytomska 7:

  • w Kancelarii – pok. nr 1,

  • w Sekretariacie Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego – pok. nr 122,

  • w Sekretariatach poszczególnych pionów – pok. nr 109, pok. nr 234,

lub elektronicznie na wskazane adresy e-mailowe

W zakresie trybu rozpatrywania i załatwiania spraw obowiązują terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego.