Zasady udostępniania materiałów do pisania pracy dyplomowej

Student lub uczelnia kieruje do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Do wniosku powinien być dołączony plan pracy dyplomowej.

Wniosek kierowany jest do właściwego kierownika komórki organizacyjnej z prośbą o opinię.

Zgodę na udostępnienie materiałów wyraża właściwy dyrektor na podstawie opinii kierownika komórki organizacyjnej.

Dział Spraw Pracowniczych powiadamia zainteresowaną osobę o decyzji telefonicznie lub pocztą elektroniczną.