Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. dzięki swojej specjalistycznej i długoletniej działalności posiada bogate materiały statystyczne, które jest w stanie Państwu udostępnić dla celów związanych z pracami dyplomowymi.


Poniżej ścieżka, dzięki której materiały zostaną Państwu udostępnione:

1. Student lub uczelnia kieruje do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Do wniosku powinien być dołączony plan pracy dyplomowej.

2. Wniosek kierowany jest do właściwego kierownika komórki organizacyjnej z prośbą o opinię.

3. Zgodę na udostępnienie materiałów wyraża właściwy dyrektor na podstawie opinii kierownika komórki organizacyjnej.

4. Dział Spraw Pracowniczych powiadamia zainteresowaną osobę o decyzji telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Wszelkich informacji w zakresie udostępniania materiałów udzieli Państwu specjalista ds. pracowniczych, Pani Beata Andryszczyk  pod nr tel. (91)430-88-26, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: b.andryszczyk@port.szczecin.pl, (kontakt osobisty zawieszony na czas pandemii).