Informacja dotycząca odbioru pozostałości ładunkowych

Zgodnie z przepisami ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków, obowiązek odbioru pozostałości ładunkowych ze statków spoczywa na odbiorcy ładunku. Odbiorca ładunku ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za odbiór pozostałości ładunkowych ze statków. Odbiorca ładunku, kierując się zasadami komercyjnymi, ma obowiązek zlecić wykonanie odbioru pozostałości ładunkowych ze statków firmie, która spełnia następujące warunki:

  1. Posiada zezwolenia na transport i/lub zbieranie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, bądź działalność jej została zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez marszałka województwa zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013r. Poz.21 z późn. zm.),
  2. Poinformował w formie pisemnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o podjęciu i prowadzeniu takiej działalności na obszarze portu morskiego w Szczecinie lub w Świnoujściu,
  3. Znajduje się w "wykazie" firm świadczących tego rodzaju usługę na terenie portu morskiego w Szczecinie lub/i w Świnoujściu, prowadzonym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

 

Firmy te będą mogły świadczyć tego rodzaju usługę na terenie portu morskiego w Szczecinie lub w Świnoujściu po wcześniejszym zgłoszeniu się do Działu Energetyki i Eksploatacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z dokumentami wymienionymi w punkcie 1 i 2 i po akceptacji przez Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego Urzedu Morskiego w Szczecinie. Po przeprowadzonej przez Dział Energetyki i Eksploatacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. pozytywnej ocenie dostarczonych dokumentów firma ta zostanie zamieszczona w "wykazie". Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany i dostępny na stronie internetowej.

Obowiązkiem firmy odbierającej pozostałości ładunkowe ze statków jest przekazywanie do Działu Energetyki i Eksploatacji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. kwartalnych informacji zawierających dane o ilościach i rodzajach odebranych pozostałości ładunkowych ze statków w porcie morskim w Szczecinie i w porcie morskim w Świnoujściu oraz sposobów dalszego postępowania z nimi. Niespełnienie ww. warunków powoduje skreślenie firmy z wykazu.

Odbiorca pozostałości ładunkowych prowadzi działalność na własny koszt i ryzyko z uwzględnieniem wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów w zakresie transportu odpadów. Ponadto odpowiedzialny jest za ewentualne szkody w środowisku wynikłe z nieprawidłowego wykonania usługi odbioru pozostałości ładunkowych ze statków.

 

Wykaz firm świadczących usługę odbioru pozostałości ładunkowych ze statków na terenie portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu:

 

Port morski w Szczecinie Port morski w Świnoujściu
SHIP-SERVICE S.A.

ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa

Zespół Usług Ochrony Środowiska

tel. kom.  601  795 813;

tel. kom. 605 542 612,  693 719 893

fax.: 91 424 38 31

e-mail: odpady.szczecin@ship-service.pl
SHIP-SERVICE S.A.

ul. Łucka 7/9
00-842 Warszawa

Zespół Usług Ochrony Środowiska

tel. kom. 605 542 613

tel. kom. 601 795 813, 693 719 893

fax.: 91 424 38 31

e-mail: odpady.szczecin@ship-service.pl

ESPADON Sp. z o.o.
ul.Narzędziowa 55
70-807 Szczecin
tel. 515 279 765, 505 710 017
e-mail: portszczecin@espadon.net.pl
biuro@espadon.net.pl

ESPADON Sp. z o.o.
ul.Narzędziowa 55
70-807 Szczecin
tel. 515 279 765, 505 710 017
e-mail: portswinoujscie@espadon.net.pl biuro@espadon.net.pl
Przedsiębiorstwo „COMAX”

ul. Gedymina 48

81-534 Gdynia

tel/fax  58 668 11 70

e-mail: comax_gd@poczta.onet.pl
Przedsiębiorstwo „COMAX”

ul. Gedymina 48

81-534 Gdynia

tel/fax 58 668 11 70

e-mail: comax_gd@poczta.onet.pl
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-MARMAX”
Marcin Markiewicz

ul. Dębogórska  21

71-717 Szczecin

tel./fax: 91 482 55 75, tel. kom. 601 732 373,
e-mail: ekomarmax@wp.pl

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-MARMAX”
Marcin Markiewicz

ul. Dębogórska 21

71-717 Szczecin

tel./fax: 91 482 55 75, tel. kom. 601 732 373,
e-mail: ekomarmax@wp.pl

RAN-SIGMA Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 142 A

58-306 Wałbrzych

tel./fax: 74 840 21 91, tel. kom. 608 601 189,

e-mail: biuro@ransigma.pl, ran.sigma@poczta.fm
RAN-SIGMA Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 142 A

58-306 Wałbrzych

tel./fax: 74 840 21 91, tel. kom. 608 601 189,

e-mail: biuro@ransigma.pl, ran.sigma@poczta.fm
REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

ul. Żołnierska 56

71-210 Szczecin

tel./fax: 91 431 08 42, tel. kom. 691 396 575, tel. kom. 693 330 720,

e-mail: szczecin@remondis.pl
REMONDIS Szczecin Sp. z o.o.

Oddział Świnoujście

ul. Karsiborska 31

72-600 Świnoujście

tel./fax: 91 321 48 70, tel. kom. 604 297 388, tel. kom. 507 012 904,

e-mail: swinoujscie@remondis.pl

NET-MARINE - Marine Power Service Sp. z o.o.

ul. Kotwiczna 13

70-673 Szczecin

 tel./fax 91 462 42 57, 91 462 31 19

www.netmarine.pl

e-mail: p.kopczynski@netmarine.pl,  tel. kom. 664 067  903

m.korban@netmarine.pl, tel. kom. 664 067 902

NET-MARINE - Marine Power Service Sp. z o.o.

ul. Kotwiczna 13

70-673 Szczecin

tel./fax 91 462 42 57, 91 462 31 19

www.netmarine.pl

e-mail: p.kopczynski@netmarine.pl,  tel. kom. 664 067  903

m.korban@netmarine.pl, tel. kom. 664 067 902

 

EKO-SERWIS Sp. z o.o.
ul. Milczańska 30 A
70 - 107 Szczecin
tel. 91 453 96 09, tel kom. 510 286 244
www.ekoserwis.szczecin.pl
e-mail: biuro@ekoserwis.szczecin.pl
justyna.ekoserwis@gmail.com, tel kom. 508 122 554
 

 

SUEZ JANTRA Sp. z o.o.

ul. Księżnej Anny 11

70-671 Szczecin

tel./ fax. 91 483 11 52

www.jantra.pl

e-mail: sita.jantra@sitapolska.com.pl

 

 
 Pliki do pobrania

 Wykaz firm świadczących usługę odbioru pozostałości ładunkowych