Wprowadzony 1 lutego 2004 roku przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. system odbioru odpadów ze statków zapewnia zgodne z przepisami prawa zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez statki.

System odbioru odpadów ze statków jest obligatoryjny co oznacza, iż wszystkie podmioty działające na terenie portu morskiego w Szczecinie i portu morskiego w Świnoujściu oraz wszystkie statki korzystające z nabrzeży zlokalizowanych w granicach obu portów są zobowiązane do jego stosowania. Wyłączone z powyższego systemu są jedynie statki żeglugi śródlądowej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków. (Dz.U. Nr 236, poz. 1989 z 2002r.) ZMPSiS S.A. opracował "Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w porcie morskim w Szczecinie" oraz "Plan gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w porcie morskim w Świnoujściu". Plany zostały uzgodnione z użytkownikami portu i zatwierdzone przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego decyzją wydaną dla portu morskiego w Szczecinie oraz dla portu morskiego w Świnoujściu. Plany stanowiące podstawę działania systemu odbioru odpadów ze statków dostępne są w Dziale Energetyki i Eksploatacji ZMPSiŚ S.A.

Działanie systemu odbioru odpadów ze statków w portach Szczecin i Świnoujście zapobiega pośrednio zanieczyszczeniu obszaru Morza Bałtyckiego. Zanieczyszczenia ze statków zrzucane do morza i wód portowych szkodzą żywym zasobom i wodnym ekosystemom niszcząc ich walory ekologiczne i estetyczne, a także stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Zdając odpady ze statków oraz pozostałości ładunkowe do portowych urządzeń odbiorczych dostępnych w naszych portach mamy szansę zachować niezastąpioną wartość środowiska wodnego obszaru Morza Bałtyckiego oraz jego wyjątkowe hydrograficzne i ekologiczne właściwości.

Pamiętajmy działając wspólnie możemy chronić, a także i regulować stan otaczającego nas środowiska przywracając jego ekologiczną równowagę.Załączniki:

Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Szczecina
Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla Świnoujścia