Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienia SIWZ - 31.03.2021 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 
Dokumenty dodatkowe:

1.     Wzór umowy.

1.1. Klauzula informacyjna.

1.2. Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym.Załączniki:

Załącznik nr 8