Postępowanie zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 18-12-2020 r. pod numerem 2020-11359-19494


Dokumentacja postępowania jest dostępna pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/19494

Pod wskazanym powyżej adresem dostępne są również wyjaśnienia treści SIWZO.

Informacja z otwarcia ofert - 13.01.2021 r.