Zarząd Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.” z siedzibą w Szczecinie (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać od 19 października 2020r. w pokoju nr 34, na parterze siedziby Spółki tj. ul. Bytomska 7,70-603 Szczecin w poniedziałki w godzinach od 10:00 do 15:00 oraz w środy w godzinach od 10:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 91 430-83-84.  Z uwagi na wymogi sanitarne akcjonariusze proszeni są o przestrzeganie terminów umówionych wizyt oraz posiadanie maseczki ochronnej.  Niniejsze wezwanie jest wezwaniem trzecim.