Ogłoszenie

SIWZ

nr 1
nr 1 wersja edytowalna

nr 2
nr 2 wersja edytowalna

nr 3
nr 3 wersja edytowalna

nr 4
nr 4 wersja edytowalna

nr 5
nr 5 wersja edytowalna

nr 6
nr 6 wersja edytowalna

nr 7
nr 7 wersja edytowalna

nr 8
nr 8 wersja edytowalna

nr 9 -dokumentacja techniczna: sondaże, dane cyfrowe lokalizacji:
nr 9.1 załącznik poniżej
nr 9.2 załącznik poniżej
nr 9.3 załącznik poniżej
nr 9.4 załącznik poniżej

dokument dodatkowy:
wzór umowy
załącznik do wzoru umowy