Postępowanie zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Dokumentacja postępowania jest dostępna pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30599