Schemat organizacyjny obowiązujący w Spółce od 10.12.2019 r.