Schemat organizacyjny obowiązujący w Spółce od 15 lipca 2019 r.