Schemat organizacyjny obowiązujący w Spółce od 01 września 2017 roku.