Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu nb. Parnica nb. Noteckie
Dokumentacja przetargowa