1. Spółka „Zarząd Morskich Portów  Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”, zwana dalej Spółką, powstała na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. Nr 9 z 1997 r. poz. 44 z późn. zm.).
  2. Spółka  działa  na podstawie  Kodeksu  spółek handlowych,  ustawy z dnia  20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. Nr 9 z 1997 r. poz. 44 z późn. zm.) oraz Statutu Spółki (w załączeniu).
  3. Założycielami Spółki są Skarb Państwa, Gmina Szczecin oraz Gmina Świnoujście.
  4. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033768.
  5. Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.